Tečaj nemščine

tečaj nemščineVsak izmed nas se je že kdaj srečal z jezikom naših severnih sosedov – nemščino. Ali ga govorimo tekoče, zgolj pogovorno ali pa ga popolnoma nič ne razumemo pa je stvar vsakega posameznika in njegove naklonjenosti do tega jezika. Nemščina spada med najbolj govorjene jezike na svetu, saj ga govori kar okoli 140 milijonov ljudi. Kot materni jezik pa ga uporablja kar 5 evropskih držav – Nemčija, Avstrija, Švica, Lihtenštajn in Luksemburg.  Prav tako je nemščina kot tuj jezik tretja na lestvici najbolj priljubljenih jezikov na svetu. Bi se radi naučili nemščine? Vas zanima tečaj nemščine?

Nemščino uvrščamo med zahodne germanske jezike in jo ločimo na dve glavni narečni skupini – visoko in nizko nemščino.

Tudi v Sloveniji je nemščina eden izmed najbolj priljubljenih tujih jezikov. Prvič se z njim srečamo že v Osnovni šoli ali celo v vrtcu. Fakultativni pouk nemščine je iz leta v leto bolj priljubljen v slovenskih vrtcih, na večini Osnovnih šolah pa je nemščina že uvedena v redni pouk.

Ker pa se vedno več ljudi odloča za delo v tujini, še posebej v sosednji Avstriji je znanje nemščine postalo nepogrešljivo tudi pri odraslih. Vse več odraslih, ki v mladih letih niso imeli možnosti učenja tujega jezika, se odloča za tečaje nemščine z upanjem, da jim bo znanje nemškega jezika omogočilo lažji prehod  na delovni trg v tujini.

Ogromno ljudi se tako odloča za tečaje nemščine. Bodisi na različnih šolah oziroma ustanovah bodisi preko spleta. Ponudnikov tečajev tujih jezikov je dandanes ogromno, odločitev za katerega se odločiti pa je v celoti odvisna od nas. Koliko se želimo naučiti in koliko želimo za to plačati. Spletni tečaji so načeloma cenejši, vendar pa se, v kolikor nismo dovolj zagnani in motivirani, zaradi brezosebnega stika z učiteljem lahko naučimo precej manj kot sicer. V obeh primerih potrebujemo dovolj volje, željo po novem znanju in miselnost »več jezikov znaš, več veljaš«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *