Podiranje dreves

podiranje drevesA si upate podreti drevo? Podiranje dreves na domačem vrtu si mogoče upa urediti vsak sam. Podiranje večjih dreves, dreves, ki ogrožajo naše bivanje, obstoj, uničujejo okolico, vplivajo na našo eksistenco, pa si v večini primerov ne upamo izvesti sami, ampak raje za to povabimo k sodelovanju specialiste na tem področju. Splošno znano je, da je podiranje dreves eno izmed naj nevarnejših opravil v gozdu, kot tudi izven njega.

Drevesa, ki so velika, so izjemno težka. Prav tako krošnja tako velikih dreves lahko tehta več ton. Ko tako velika drevesa padajo pri podiranju, postane gibanje padajočih dreves nepredvidljivo. Zato je ključnega pomena, da pri podiranju dreves ustrezno zaščitimo sebe in druge, kajti edino pomembno je, da se počutimo varne.

Podiranje dreves zahteva zbranost prisotnih. Samo ena napaka v členu verige prisotnih, lahko povzroči usodno napako za posamezen člen verige prisotnih. Zato lahko pri podiranju dreves govorimo o različnih korakih, ki so pomembni in si sledijo.

Prvi pomemben korak pri podiranju dreves je ta, da moramo določiti smer podiranja dreves. Paziti moramo, da se ne poškodujejo stvari oziroma predmeti v okolici drevesa, ki ga bomo podrli. Drugi pomemben korak je, da ustrezno pripravimo okolico drevesa, ki ga bomo podrli. Vedno moramo odstraniti kamenje in druge možne prepreke, ki bi nas pri podiranju dreves ogrožale oziroma motile.

V tretjem koraku določimo zasek. Ko ga določimo, ga tudi izdelamo. Zasek pa nam pove oziroma določi, kam sploh bo drevo padlo.

Sledi četrti korak, pod žaganje. Zanj je značilno, da se ga lotimo, v nasprotni smeri od zaseka.

V kolikor smo vse štiri korake pravilno izvedli, bo podiranje dreves uspešno, kajti drevo bo padlo v točno tisti smeri, ki smo si jo začrtali v glavi. V kolikor nismo pravilno izvedli vseh štirih korakov, predlagamo, da s pomočjo klinov usmerimo padec drevesa tako, da bo podiranje dreves uspešno.

Pa uspešno…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *