Pooblaščenec za varstvo podatkov DPO

Pooblaščenec za varstvo podatkov DPO ima pomembno vlogo v določeni družbi, v kateri deluje. Poleg vseh drugih odgovornosti in obveznosti, katere ima, je še običajno kontaktna točka in tako mora usposabljati in poučevati vse druge osebe v podjetju, ki imajo kakršenkoli stik z obdelovanjem podatkov in hkrati obveščati upravljalca. So področja oziroma organizacije in družbe, pri katerih je pooblaščenec za varstvo podatkov DPO nujen in obvezen, med katere sodijo tudi javni organi, dejavnosti, ki vključujejo obsežno obdelavo osebnih podatkov ter upravljalci, pri katerih poteka obsežna obdelava osebnih podatkov iz 9. člena splošne uredbe. Pri vseh ostalih pa je seveda zaželjeno, ni pa nujno in se bo tako izvajalec samostojno odločil, ali bo imel pooblaščenca ali ne.

Pooblaščenec za varstvo podatkov DPO ima kar nekaj nalog in med drugim skrbi za nadzor pri upravljanju podatkov ter rokovanje z zbirnikom osebnih podatkov. Njegovo delo je za vsak organ zelo pomembno in se lahko zgolj z upoštevanjem vseh uredb in zakonov o varstvu podatkov izognemo morebitnim visokim kaznim, zaradi neupoštevanja teh.

Pooblaščenec za varstvo podatkov DPO tako ima ogromno znanja, katerega seveda izpopolnuje ali pa celo spreminja vsak dan. Torej sledi zakonskim predpisom in v primeru, da se ti spreminjajo, je običajno med prvimi, kateri se seznani z njimi. Nenehno se torej uči in izobražuje ter skrbi za nadzor nad obdelovanjem osebnih podatkov. Strokovno znanje o zakonodaji na prodročju varstva podatkov je bistvenega pomena in se tako vedno imenuje pooblaščenec, kateri ga ima v popolnosti. O svojem delu poroča upravljalcu, hkrati pa lahko opravlja druge naloge in zadolžitve, vse dokler ne pride do nasprotja interesov. Pooblaščena oseba tako svoje dolžnosti izvaja neodvisno od tega, ali je zaposlena pri obdelovalcu osebnih podatkov ali ne. Prav tako je neke vrste svetovalec in poročevalec, učitelj, nekdo ki nenehno spremlja zakonske določbe in direktive. Ugotavljamo, da je njegovo delo obsežno in polno različnih nalog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *