Zamenjava upravnika v Ljubljani

Lastniki večstanovanjskih stavb, ki nimajo več kot 8 posameznih delov v stavbi, sicer niso zakonsko obvezani poiskati upravnika stavbe, se jim pa to vsekakor priporoča. Zakaj? Predvsem tam, kjer ne vladajo dobri sosedski odnosi in so interesi lastnikov zelo različni lahko pride do različnih trenj in tudi sporov pri reševanju problematike vzdrževanja stavba. Dejstvo je, da vsako stavbo načenja zob časa in da če se stavba primerno ne vzdržuje, da propada. Zatorej se morajo lastniki uskladiti med seboj glede tega kaj bodo prenavljali, v kakšnem obsegu in kdaj. Vas zanima zamenjava upravnika v Ljubljani?

Continue reading “Zamenjava upravnika v Ljubljani”

Pravilno izveden postopek zamenjave upravnika

zamenjava upravnikaRado se dogodi, da lastniki in najemniki stanovanj v večstanovanjski stavbi niso povsem zadovoljni z uslugami in storitvami podjetja, katero skrbi za celovito upravljanje njihovega objekta. Razlogov za nezadovoljstvo je lahko več, med drugim so stanovalci lahko nezadovoljni z delitvijo stroškov, končnimi obračuni, hišnim redom ali pa z načrtom za vzdrževalna dela. Pri tem pa vendarle niso tako nemočni, saj lahko s petdeset odstotnim soglasjem vseh etažnih lastnikov izglasujejo in odločajo o imenovanju novega upravitelja. Prav toliko odstotkov potrebujejo tudi za imenovanje in razrešitev nadzornega odbora. Zamenjava upravnika predstavlja postopek, katerega morajo etažni lastniki izpeljati pravilno.
Continue reading “Pravilno izveden postopek zamenjave upravnika”