Sodni prevodi so storitev izjemnih strokovnjakov

Nekatera področja prevajanja so specifična, zato se jih lahko lotevajo le posamezniki, ki so se zato dolgo izobraževali in sproti dobivali tudi potrebne izkušnje. Med izjemno zahtevno področje prevajanja tako na primer sodijo sodni prevodi, ki jih za naročnike opravijo sodni prevajalci oziroma tolmači. Ta imajo posebna pooblastila s strani Ministrstva za pravosodje in le na podlagi tega lahko opravljajo svoje delo. Potrebujete sodni prevod?

Sodni prevodi so storitve mnogih jezikovnih agencij

Sodni prevodi so na našem trgu storitev, ki je lahko ter hitro dostopna. Po zmernih cenah je naročnikom ponujena velika izbira možnosti sodnega prevajanja. Ta se lahko naročijo pri jezikovnih agencijah. Najpogostejši sodni prevodi, ki jih tovrstne agencije opravljajo za naročnike, so tako sodno overjeni prevodi diplom, spričeval, potrdil, pooblastil, osebnih dokumentov ter podobno.

Kaj točno pomeni sodni prevod?

To je posebna oblika prevoda, ki jih za naročnike pripravijo stalni sodno zapriseženi prevajalci. Taki prevodi so potrebni v uradnih situacijah za prevode uradnih dokumentov, kot so spričevala, diplome, pogodbe, izpisi iz sodnega registra, certifikati, delovna dovoljenja, finančna poročila in seveda še nekatere druge vrste potrdil.

Med pisnim ter sodnim prevodom je veliko razlik

Zavedati se moramo, da pisni prevodi niso tudi sodni in obratno. Pisne prevode prevajajo navadni prevajalci, medtem ko sodne prevode prevajajo sodni tolmači, ki jih imenuje Ministrstvo za pravosodje. Pisni prevodi nikakor niso formalno veljavni, medtem ko so sodni prevodi formalno veljavni. Pisni prevod je sestavljen samo iz prevoda, medtem ko je sodni prevod sestavljen iz izvirnika, prevoda sodnega tolmača, izjave ter žiga. Med seboj so povezani s posebnim trakom. Z izjavo ter žigom namreč sodni tolmač jamči, da je prevod povsem ustrezen in da se popolnoma ujema z izvirnikom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *