Upravljanje nepremičnin Ljubljana

Storitev upravljanja stavb, ki jih ponuja upravnik Ljubljana (več na (več na https://www.spl.si/storitve.html) si prizadeva, da bo vzdrževanje in upravljanje vašega objekta dvignili na višjo raven in tako odgovorili na vaše želje in zahteve. Med večje investicije, ki jih je upravljalo podjetje Upravnik Ljubljana, štejemo prenovo kotlovnice, prenovo fasade, sanacija toplovoda, izolacijo kletnih prostorov, namestitev plinske napeljave, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava keramike na vseh talnih površinah v skupnih prostorih, zamenjava strešne kritine, prenova elektro instalacij, asvaltiranje dovozne ceste in parkirnih prostorov. Iz ponudbe upravljanja stanovanjskih zgradb želijo posebej izpostaviti: Continue reading “Upravljanje nepremičnin Ljubljana”