Zamenjava upravnika v Ljubljani

Lastniki večstanovanjskih stavb, ki nimajo več kot 8 posameznih delov v stavbi, sicer niso zakonsko obvezani poiskati upravnika stavbe, se jim pa to vsekakor priporoča. Zakaj? Predvsem tam, kjer ne vladajo dobri sosedski odnosi in so interesi lastnikov zelo različni lahko pride do različnih trenj in tudi sporov pri reševanju problematike vzdrževanja stavba. Dejstvo je, da vsako stavbo načenja zob časa in da če se stavba primerno ne vzdržuje, da propada. Zatorej se morajo lastniki uskladiti med seboj glede tega kaj bodo prenavljali, v kakšnem obsegu in kdaj. Vas zanima zamenjava upravnika v Ljubljani?

Če ima npr. stavba že več kot 50 let staro fasado, ki je ponekod že vidno razpokana, to pomeni, da lahko ogrozi življenja ljudi, ki se sprehajajo mimo stavbe, saj lahko kakšne kos fasade pade na njihovo glavo. Toda kaj narediti v primeru, ko bi polovica lastnikov najraje takoj sprožila postopek obnove fasade, druga polovica lastnikov pa npr. zaradi pomanjkanja finančnih sredstev o tem niti slišati noče. V takšnih primerih lahko upravnik stavbe nastopa kot nekakšni mirovnik oziroma posrednik med obema sprtima stranema. Kot strokovnjak lahko upravnik bolj temeljito in argumentirano razloži vse prednosti in slabosti določenih investicij, pomaga pri pripravi časovnega in finančnega plana investiranja in pomaga pridobiti sredstva prek raznih razpisov ali pa zgolj zagotoviti ugodne vire financiranja ter tako olajšati odločitve, ki so nujne pri vzdrževanju stavbe.

Ena izmed pomembnih nalog pri upravljanju stavb je tudi vodenje rezervnega sklada v katerega lastniki na mesečni ravni nakazujejo določen znesek, ki je potreben, da se bodo lahko dogovorjene investicije čez določen čas lažje izpeljale. Prek upravnika se seveda lahko urejajo tudi manjša dela kot so npr. košnja trave na skupnih zunanjih površinah, zamenjave žarnic na hodnikih, čiščenje skupnih prostorov, zavarovanje same stavbe, itd. V času koronavirusa so morali upravniki poskrbeti tudi za razkuževanje stavbe. Opravil, ki jih lahko preložimo na pleča upravnika, je zelo veliko. In kot že rečeno na začetku tega prispevka se v marsikateri stavbi lastniki zaradi različnih interesov ne morejo zediniti niti glede najmanjših posegov kaj šele glede večjih kot je npr. obnova streha ali fasade. Zatorej je odločitev za sklenitev pogodbe z upravnikom v takšnih primerih več kot na mestu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *