Upravljanje nepremičnin Ljubljana

Storitev upravljanja stavb, ki jih ponuja upravnik Ljubljana (več na (več na https://www.spl.si/storitve.html) si prizadeva, da bo vzdrževanje in upravljanje vašega objekta dvignili na višjo raven in tako odgovorili na vaše želje in zahteve. Med večje investicije, ki jih je upravljalo podjetje Upravnik Ljubljana, štejemo prenovo kotlovnice, prenovo fasade, sanacija toplovoda, izolacijo kletnih prostorov, namestitev plinske napeljave, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava keramike na vseh talnih površinah v skupnih prostorih, zamenjava strešne kritine, prenova elektro instalacij, asvaltiranje dovozne ceste in parkirnih prostorov. Iz ponudbe upravljanja stanovanjskih zgradb želijo posebej izpostaviti:

– urejanje kreditiranja za večja investicijska dela,
– pomoč pri izbiri izvajalcev in nadzor dela
– pravna in pravna in tehnična pomoč
– ugotavljanje pomanjkljivosti objekta, ki ga upravljajo,
– pomoč pri izvedbi nujnih popravil 24 ur na dan (na primer: izliv vode, puščanje kanalizacije, okvara dvigala, ipd.)
– priprava vzdrževalnega in investicijskega program glede na želje in zmožnosti lastnikov stanovanjskih enot v stanovanjski zgradbi,
– nudenje pravne pomoč pri reševanju vseh specifičnih potreb stanovanjske stavbe,
– zavarovanje stanovanjskega objekta pri zavarovalnici,
– organiziranje rednega vzdrževanja skupnih delov in naprav objekta,
– izdelava geodetskih elaboratov in prenos iz knjige deponiranih pogodb v zemljiško knjigo,
– pomoč pri energijskem certificiranju
– obdelava ter evidenca plačil, dvigov in stanja na računu rezervnega sklada,
– redno poročanje in možnost dnevnega vpogleda v stanje objekta
– organizacija zbiranja sredstev rezervnega sklada, vključno s prisilno izterjavo pri neplačnikih, ki ne plačujejo sredstva v rezervni sklad s pomočjo katerega se financirajo dela, ki se izvajajo pri vzdrževanju stanovanjskega objekta
– obveščanje dolžnikov z rednimi položnicami, ki kažejo obstoječe stanje dolga na določen.
– opozorila pred izvršbo – poslana vsem dolžnikom, ki niso plačali 3 ali več obrokov
– prisilna izterjava rezerv
– izdelava letnega načrta opravil, po potrebi pa tudi večletnega ter ga predloži v sprejem solastnikom – sestavi primopredajni zapisnik o stanju stavbe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *